Bozuk ve Sağlıklı Süt Nasıl Anlaşılır

Bozuk Sütler ve Sütün Kontrolü

Bozuk sütlerin tüketilmesi besin zehirlenmesine neden olur. Pastörize ve sterilize edilmemiş çiğ sütlerden çeşitli hastalıklar geçebilir. Bunların başlıcaları brusella, tüberküloz, salmonella, kolera ve tifodur.

Süt sektörü hileye açık bir sektör olduğundan süte uygulanan hileleri dört grupta toplayabiliriz.
 Sütün değerli maddelerini azaltarak yapılan hile: Süt yağının azaltılması.
 Sütün miktarını arttırmak için yapılan hileler: Süte su, yağsız süt, peynir suyu vb. maddelerin katılması.
 Dayanım süresini arttırmak için yapılan hileler: Sütü nötralize edici soda vb. kimyasal maddelerin katılması.
 GörünüĢü düzeltici hileler: Daha koyu ve yağlı görünmesi için un, niĢasta ve boya maddelerinin katılması.

Sütün hilesiz ve sağlıklı olup olmadığı aĢağıdaki yöntemlerle kontrol edilir.
 Süte nişasta ilave adilmiş ise bunu süt içine damlatılan iyot çözeltisi ile anlayabiliriz. Eğer içinde nişasta varsa süt mavi renk alır.
 Süt ısıtıldığında çöküyor, pıhtı oluşuyorsa bozulmuş demektir.
 Sütün mikroorganizma yoğunluğu metilen mavisi testiyle anlaşılır. Süte damlatılan birkaç damla metilen mavisinin mavi rengi hemen kayboluyorsa mikroorganizma yoğunluğu yüksek demektir.

Sağlıklı bir süt porselen beyazı renginde, ekşimemiş, pis kokmayan, bir kaptan diğerine boşaltılırken belli bir kıvamda olan, su kadar akıcı olmayıp ip gibi uzama göstermeyen yapıda olmalıdır.

Bu yazıyla ilgili aranan kelimeler:

BEĞEN - PAYLAŞ