Kadınlar ne ister? erkekler ne arar? - Yaşam Cafe

Kadınlar ne ister? erkekler ne arar?


Amerikan üniversitelerindeki psikoloji profesörleri, modern toplumda kadın ve erkeklerin eş seçerken izlediği süreçleri 25 yılı aşkın bir süredir inceliyor. 

Modern toplumda kadın-erkek ilişkisinin evrimi ve genel olarak insan psikolojisinin geçirdiği değişiklikler konusunda pek çok bilimsel araştırmanın sonuçlarını Guncel.Net haber sitesinde okuyabilirsiniz. Pennsylvania Üniversitesi’nden psikolog Robert Kurzban tarafından başlatılan Kadınlar, Erkekler ve Darwin başlıklı araştırmaya; kısa sürede New Mexico, Texas ve California üniversitelerinden saygın psikoloji profesörleri de kendi bulguları ve araştırmalarıyla katkıda bulundu. Ortaya çıkan yeni teori, kadın-erkek ilişkisinin bir tür alışveriş olduğunu belirliyor ve bu alışverişe konu olan tarafların hangi parametreler üzerinden eş seçimine yöneldiğini araştırıyor.
2002 yılında Robert Kurzban, HurryDate adlı bir hizmetin gazetedeki ilanına rastlamıştı. Bu hizmet, 25 potansiyel adayla üçer dakikalık buluşmalar yapabileceğiniz bir özel akşam geçirmenizi öneriyordu. Kurzban buna şaşırdı ama bunun nedeni romantik bir ilişki arayışında olması değildi. Pennsylvania Üniversitesi'ndeki evrimsel bir psikolog olarak, bu şekilde hızlı buluşmalarla geçecek bir akşamın, böyle durumlarda insanların nasıl davrandıklarını incelemek adına eşsiz bir fırsat olacağını düşündü.

Şirketin de onay vermesiyle, Kurzban ve bir meslektaşı, 'hızlı buluşmacılar' üzerinde bir araştırma yürüterek -dini inançlardan çocuk isteyip istememeye kadar uzanan çok değişik konular üzerinde sorular sordular.
En önemli soruları şunlardı: Katılımcılar, kendileri gibi insanlardan mı hoşlanıyordu? Yoksa 'beraber olma piyasasında' en iyi alışverişi yapabilmek adına genelde herkesin gözettiği -dış görünüş ve yüksek gelir gibi- özellikler mi tercihleri etkilemekteydi? 


Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar
Araştırmacıların vardığı ilk sonuç, erkeklerin ve kadınların eşlerini "eş seçme konusunda genel kabul görmüş değerler" üzerinden seçtikleriydi. Bir diğer bulgu ise her iki cinsin de fiziksel çekiciliğe en büyük önemi verdiği; gelir ve sosyal statü gibi hususları geniş ölçüde göz ardı ettikleriydi.


Araştırmanın sonuçlarını daha sonra bilimsel bir dergide yayınlayacak olan Kurzban şöyle yazacaktı "HurryDate katılımcılarının nihai karar vermek için üç dakikaları vardı ama çoğu kararlarını ilk üç saniyede verebiliyordu."

HurryDate araştırması, evrimsel psikoloji uygulamalarının her gün rastladığımız örneklerinden biri. Hem etkisel hem de aykırı bir yaklaşım.


Mesela erkeklerin kendilerinden daha aşağı gördükleri konumlardaki kadınlardan, eş seçerken ne gibi konuları göz önünde bulundurdukları veya kadınların hangi sebeplerle evlilik dışı ilişkilere yöneldiklerini ya da her iki cinsin de partner seçimi sırasında nelerin karşılığında ne gibi şeyler verebileceklerini araştırıyor.✎ Dileklere kavuşmanın etkili yolunu öğrenmek istiyorsanız tıklayın.

0 Yorumlar