Farsça Türkçe çeviri - Yaşam Cafe

Farsça Türkçe çeviri

Farsça Türkçe çeviri
Dünyada en fazla İran'da konuşulan dil olan Farsça, Ortadoğu'da Arapça'dan sonra en fazla konuşulan ikinci dildir. Farsça genellikle iş alanında oldukça fazla kullanılan bir dil olduğu için Farsça Türkçe çeviri yapan tercüman ihtiyacı günümüzde oldukça fazladır. 

Tüm dünyada Ortadoğu ile ilgili yapılan ticaret anlaşmalarında ve iş konularında yaygın olarak kullanılan bir dil olan Farsça, batıda da en fazla öğretilen Ortadoğu dillerinden biridir. Bugün Amerika'da ve Avrupa'da Farsça öğretmek için açılan dil okullarında özellikle Farsça tercüme alanında eğitim verilmektedir. Bunun en büyük nedeni Farsça’nın Ortadoğu'da en yaygın kullanılan dillerden biri olması ve Farsça’nın köklü bir geçmişe sahip olması ve bu dilde geçmişte önemli eserler verilmiş olmasıdır. 

Farsça Arap alfabesiyle yazılan bir dildir. Bu yüzden Farsça’dan Türkçe’ye çeviri yapabilmek için Arap alfabesini iyi bilmek gerekmektedir. Farsça, Arap alfabesini kullanan bir dildir, ancak Farsça’da bu harflere ek olarak 4 harf daha bulunur. Bunlar g, p, ç ve j harfleridir.

Dünyada en çok İran, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan’da konuşulan Farsça, günümüzde 100 milyondan fazla insanın anadilidir. Arapça’dan oldukça etkilenen Farsça’da kelimelerin yüzde 40’ını Arapça kelimeler oluşturur. İslam klâsikleri ve tasavvufla ilgili kitapların birçoğu Farsça ile yazılmıştır. Bu yüzden Farsça, İslam dininin 2. kültür dili olarak anılmaktadır. Farsça antik, orta ve klasik olmak üzere üç döneme ayrılır. Farsça çeviri konusunda uzmanlaşmanın ilk adımı Farsça harfleri öğrendikten sonra günümüzde kullanılan Farsça üzerinde çalışmaktır. 

Günümüzde Farsça’dan Türkçe’ye çeviri konusunda en fazla ihtiyaç duyulan konular; mali belge çevirileri, hukuk çevirileri, ticari belge çevirileri, dava dosyaları ile ilgili çeviriler, resmi belge çevirileri, boşanma çevirileri, reklamcılık çevirileri ile bilirkişi raporlarının çevirileridir.

✎ Dileklere kavuşmanın etkili yolunu öğrenmek istiyorsanız tıklayın.

0 Yorumlar